حاشیه جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم /7/

چرا نامه معرفی وزیر دیر به دست مجلس رسید؟

مجلس

قای انصاری نامه‌ای به بنده دادند که طی آن آمده است مشخصات وزیر پیشنهادی وزارت علوم ساعت 11.55 دقیقه به مجلس ارسال شده بود. این حرف صحت دارد و بنده ریاست آن روز جلسه را بر عهده داشتم اما به دلیل آنکه فرصت کافی برای اعلام وزیر پیشنهادی در صحن علنی نبود آن را به جلسه بعدی موکول کردیم که با توجه به تعطیلات چند روز به طول کشید.

انصاری در واکنش به ادعای نادران در تعلل دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس نامه‌ای به علی لاریجانی ارائه کرد و طی آن حرف‌های الیاس نادران را تکذیب کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس نادران به عنوان یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت علوم طی نطقی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند معرفی وزیر پیشنهادی اعلام کرد: در طول تاریخ روند مشخصی برای معرفی وزیر پیشنهادی طی می‌شد اما این بار ما شاهد بودیم که ابتدا وزیر پینشهادی را دولت به برخی رسانه‌ها معرفی کرده و 4 روز پس از آن مجلس از آن اطلاع پیدا کرده است. این نشان‌دهنده جدی نبودن گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزرات علوم است.
در ادامه این صحبت‌ها علی لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز مجلس به نامه مکتوب از مجید انصاری در حاشیه جلسه علنی اشاره کرد و گفت: آقای انصاری نامه‌ای به بنده دادند که طی آن آمده است مشخصات وزیر پیشنهادی وزارت علوم ساعت 11.55 دقیقه به مجلس ارسال شده بود. این حرف صحت دارد و بنده ریاست آن روز جلسه را بر عهده داشتم اما به دلیل آنکه فرصت کافی برای اعلام وزیر پیشنهادی در صحن علنی نبود آن را به جلسه بعدی موکول کردیم که با توجه به تعطیلات چند روز به طول کشید.

 

کد N558955