آغاز رای گیری برای صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم

مجلس

دقایقی پیش با خروج اعضای هیات دولت از مجلس و توزیع کارت‌های مخصوص رای گیری بررسی نهایی صلاحیت نیلی آغاز شد.

با پایان اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و همچنین دفاع وزیر پیشنهادی علوم رای گیری برای صلاحیت محمود نیلی احمد آبادی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دقایقی پیش با خروج اعضای هیات دولت از مجلس و توزیع کارت‌های مخصوص رای گیری بررسی نهایی صلاحیت نیلی آغاز شد. علی لاریجانی از حضور اعضای هیات دولت در جلسه رای اعتماد تشکر کرد.

کد N558927