موافق وزیر پیشنهادی علوم /1/

نکو: نظر مخالف یک نماینده را به سایر نمایندگان موافق تعمیم ندهیم

مجلس

یکی از مواردی که نماینده مخالف وزیر پیشنهادی دولت یازدهم مطرح کردند نامه به مقام معظم رهبری با جمعی از اساتید بود اما اگر راست می گویند مدرک ارائه دهند. ایشان در مقطعی نامه می‌نویسند تا از ولی امر مسلمین جهان برای برخی برنامه‌ها اجازه بخواهند. ایشان در برنامه‌هایشان بیشترین تعامل را با مجلس خواهند داشت. آیا درست است که از همان اول نسبت به آینده قضاوت و پیش‌داوری کنیم؟

یک نماینده موافق وزیر پیشنهادی علوم گفت: بعضی مسائلی که در برنامه پیشنهادی وجود دارد بسیاری از اظهارنظرها را نقض می‌کند به ویژه سوابق اجرایی، حرفه‌ای،علمی و روشن آقای نیلی که حاشیه‌ای سیاسی ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم نکو در موافقت با وزیر پیشنهادی علوم و با یادآوری قسم‌نامه‌ای که بر اساس اصل معتبر قانون اساسی نمایندگان یاد کرده‌اند، گفت: خداوندا شاهد باش بر اساس قسمی که در اصل معتبر قانون اساسی یاد شده و در راستای وظیفه خود عمل و اظهارنظر می‌کنم.
نماینده مردم رباط کریم ادامه داد: قوا از یکدیگر تفکیک هستند و هر کدام وظایفی دارند باید بپذیریم دولتی رفته و دولتی دیگر آمده است، دولتی که با جیب خالی بسیاری از بی‌برنامگی‌ها را از دولت قبل به ارث برده است.
وی افزود: رئیس‌جمهور محبوب پیشرفت‌هایی را عاید کرده که این پیشرفت‌ها را مدیون تیم کاری ایشان هستیم اما مراجعه کنید به این قسمت قسم‌نامه‌ای که باید به آن عمل کنیم که مبادا چیزی را مد نظر قرار ندهیم تا حقوقی از نظام و مردم سلب شود.جای تاسف است از برخی افراد که وقتی خودمان از ابتدای کار وزیری مطرح می‌شود از طریق برخی رسانه‌ها حتی خواب را از نمایندگان می‌گیریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از زمانی که این وزیر محترم و فردی که خودمان می‌دانیم به دور از حاشیه بوده معرفی شد خبرگزاری‌ها یک نظر از نمایندگان را به کل نمایندگان تعمیم دادند. در صورتی که من می‌دانم بسیاری از نمایندگان کمیسیون آموزش با وزیر پیشنهادی موافق هستند.
نکو با تاکید بر اینکه نباید نظر یکی از نمایندگان را به سایر نمایندگان تعمیم داد گفت: قطعا اظهارنظر یک فرد ملاک تصمیم‌گیری یک نفر نخواهد بود و قطعا آن نظر اگر عمد باشد محرز می‌‌دانیم امیدوارم که امروز تصمیم‌گیری ما تصمیم‌گیری صحیحی باشد.
وی خاطرنشان کرد: بعضی مسائلی که در برنامه پیشنهادی وجود دارد بسیاری از اظهارنظرها را نقض می‌کند به ویژه سوابق اجرایی، حرفه‌ای،علمی و روشن آقای نیلی که حاشیه‌ای سیاسی ندارند.
نماینده مردم رباط کریم ادامه داد: بحث مربوط به سرپرستی ایشان و اینکه ریاست‌شان از سوی انقلاب فرهنگی رد شده است به هیچ عنوان صحت ندارد. احترام باید بگذاریم به آن چیزی که افراد اظهارنظر می‌کنند و نقضش وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: یکی از مواردی که نماینده مخالف وزیر پیشنهادی دولت یازدهم مطرح کردند نامه به مقام معظم رهبری با جمعی از اساتید بود اما اگر راست می گویند مدرک ارائه دهند. ایشان در مقطعی نامه می‌نویسند تا از ولی امر مسلمین جهان برای برخی برنامه‌ها اجازه بخواهند. ایشان در برنامه‌هایشان بیشترین تعامل را با مجلس خواهند داشت. آیا درست است که از همان اول نسبت به آینده قضاوت و پیش‌داوری کنیم؟
نکو بیان کرد: آقای نیلی وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری هستند که مردم همه به او اعتماد دارند و در جهان نام‌آور است. برنامه‌های جامع‌تر از برنامه‌های وزیر پیشنهادی ندیدم که پیرو اسناد مهم کشوری باشد که باید به آن استناد کنیم که دقت به این موضوعات انقلابی را در حوزه دانشگاهی و آموزش به پا خواهد کرد.

 

کد N558843