تهدید به نمایش فیلم در جلسه رای اعتماد

مجلس

گفتنی است با پایان فرصت این نماینده مخالف برای پخش این فیلم نیز زمان کم آمد و با تاکید لاریجانی این نماینده از پشت تریبون مجلس پایین آمد/گفتنی است نمایش فیلم از وزرای پیشنهادی در یک سال اخیر تبدیل به یکی از رویه های مجلس شورای اسلامی شده است.

در جلسه رای اعتماد به محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی علوم برخی نمایندگان مخالف مجددا وزیر پیشنهادی را تهدید به انتشار فیلم کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی که به ارائه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم اختصاص داشت یکی از نمایندگان مخالف نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی را تهدید به انتشار فیلمی از وی کرد و گفت: ما از سال های 84 و 88 وزیر پیشنهادی علوم فیلمی آماده پخش داریم. وی ادامه داد: ما از حضور نیلی در تجمعات فیلم داریم تا نقش وی را در حوادث 88 نشان دهیم.
گفتنی است با پایان فرصت این نماینده مخالف برای پخش این فیلم نیز زمان کم آمد و با تاکید لاریجانی این نماینده از پشت تریبون مجلس پایین آمد.
گفتنی است نمایش فیلم از وزرای پیشنهادی در یک سال اخیر تبدیل به یکی از رویه های مجلس شورای اسلامی شده است.

کد N558748