با حذف ماده۸ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ارائه مجوز به تجمعات در اختیار دولت ماند

مجلس,کمیسیون حقوقی,تجمع,طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

در جلسه امروز این کمیسیون اعضا در بررسی ماده ۸ این طرح به این نتیجه رسیدند که حذف این ماده خللی در روند اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اشاره به ارجاع ماده ۸ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکران، گفت: این ماده پس از اظهار نظر نمایندگان، موافقت‌ها ومخالفت‌های ایراد شده در صحن کمیسیون حذف شد.

میرهادی قره ‌سید‌رومیانی در گفت‌و‌گو با ایلنا در تشریح جزییات جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: ‌این جلسه با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور برای بررسی ماده ۸ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که از صحن مجلس به کمیسیون ارجاع شده بود تشکیل شد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ماده ۸ طرح مذکور آمده بود که در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد باید با درخواست سه نماینده از متقاضیان همراه باشد٬ افزود: در جلسه امروز این کمیسیون اعضا در بررسی ماده ۸ این طرح به این نتیجه رسیدند که حذف این ماده خللی در روند اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد نخواهد کرد.

به گفتهٔ او، با حذف ماده ۸ طرح مذکور مابقی مواد در جلسات صحن علنی مجلس بررسی و مصوب خواهد شد.

کد N558511