صالحی از مراحل تکمیل تاسیسات پسمان های هسته ای انارک بازدید کرد

سیاست خارجی

صالحی ضمن دیدار با مدیران و کارشناسان این تاسیسات، رهنمودهای لازم را با توجه به تلاش های صورت گرفته و اعتماد به نفس قوی متخصصین و استفاده از ظرفیت و دانش داخلی ارایه کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی ضمن بازدید از مراحل تکمیل تاسیسات تثبیت و نگهداری دایم پسمان های هسته ای شهر انارک بر نقش و اهمیت فراوان این حلقه از حلقه های چرخه سوخت هسته ای تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر صالحی معاون رییس جمهوری با حضور در شهر انارک از مراحل تکمیل تاسیسات تثبیت و نگهداری دایم پسمان های هسته ای دیدن کرد.

وی ضمن دیدار با مدیران و کارشناسان این تاسیسات، رهنمودهای لازم را با توجه به تلاش های صورت گرفته و اعتماد به نفس قوی متخصصین و استفاده از ظرفیت و دانش داخلی ارایه کرد.

صالحی ضمن تاکید بر نقش و اهمیت فراوان این حلقه از حلقه های چرخه سوخت هسته ای، رعایت ملاحظات زیست محیطی و توجه به محیط زیست را به عنوان سرمایه نسل-های آینده مورد تاکید قرار دادند.

پسمانداری به عنوان یکی از مهم ترین حلقه های چرخه سوخت هسته ای ضامن سلامت و محیط زیست بوده و ایران در زمینه پسمانداری هسته ای از کشورهای پیشرو در منطقه است و همکاری های فنی گسترده ای در زمینه این دانش با موسسات نهادهای بین المللی دارد.

سایت فعلی پسمانداری حاصل هشت سال جستجو و مکان یابی در سراسر ایران است. ایران همواره در کنار تمامی فعالیت های هسته ای خود با دقت به جوانب زیست محیطی توجه ویژه ای نموده و وجود تاسیسات پیشرفته مدیریت پسمان از نشانه های این توجه است.

کد N558266