بررسی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم در برنامه "متن حاشیه"

سیاست داخلی

در "متن حاشیه" امشب قرار است در صورت امكان محمود نیلی احمدآبادی، به عنوان مهمان تلفنی در این برنامه شركت كند.

برنامه تلویزیونی "متن حاشیه" با موضوع رای اعتماد وزیر پیشنهادی علوم،‌ امشب با حضور ابراهیم نكو، نماینده موافق و قاسم جعفری،‌ نماینده مخالف "محمود نیلی احمدآبادی" روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا، در "متن حاشیه" امشب قرار است در صورت امكان محمود نیلی احمدآبادی، به عنوان مهمان تلفنی در این برنامه شركت كند.

در بخش حاشیه نیز حسین انتظامی،‌ معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از پرداخت رسانه‌ها به موضوع اسیدپاشی اصفهان و حواشی آن صحبت می‌كند.

برنامه زنده «متن –حاشیه» در بخش متن خود مناظره‌ای با موضوعات روز برگزاری می‌کند و در قسمت «حاشیه» نیز به مرور مهمترین اتفاقات هفته و حواشی آن می‌پردازد.

کد N558161