در تذکری عنوان شد:

انتقاد عثمانی از عدم مشارکت برخی نمایندگان

مجلس

ما موظف به رأی دادن به طرح ها و لوایح مطرح شده در صحن هستیم و در صورتی که به این وظیفه قانونی خود عمل نکنیم عدم مشارکت در رأی گیری به منزله رأی منفی لحاظ خواهد شد

نماینده مردم بوکان تاکید کرد:ما موظف به رأی دادن به طرح ها و لوایح مطرح شده در صحن هستیم و در صورتی که به این وظیفه قانونی خود عمل نکنیم عدم مشارکت در رأی گیری به منزله رأی منفی لحاظ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا  محمدقسیم عثمانی در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی نسبت به  قصور درزمان رسیدگی  ماده 14 گفت: درجریان بررسی طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر و ‌در زمان رسیدگی به ماده 14 طرح مذکور پیشنهادهایی حذف شد که طراحان آنها از نمایندگان متخصص در امور قضایی بودند.

وی افزود: در یکی از پیشنهاداتی که از سوی نمایندگان متخصص در امور حقوقی و قضایی برای بهبود قانون مصوب مطرح شده بود63 نفر از نمایندگان با مشارکت نکردن در فرایند رأی گیری به حذف پیشنهاد منجر شدند که این روند مطلوب نیست.

ابوترابی فرد در پاسخ به تذکر عثمانی، گفت: نمایندگان در رای گیری‌ها مشارکت داشته و نظر منفی خود را در آن لحاظ کنند نه با شرکت نکردن در فرایند رای گیری.

کد N557782