حاج محمودعطار در گفت‌وگو با ایلنا:| 217931

وضعیت نامعلوم پرونده مرتضوی در تامین اجتماعی

سیاست داخلی

علیرغم کامل بودن پرونده سوءاستفاده مالی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مشخص نیست که چرا بازپرس، مرتضوی را احضار و به او تفهیم اتهام نمی‌کند.

یکی از وکلای شاکی پرونده دادستان سابق تهران گفت: علیرغم کامل بودن پرونده سوءاستفاده مالی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مشخص نیست که چرا بازپرس، مرتضوی را احضار و به او تفهیم اتهام نمی‌کند.

پیمان حاج محمودعطار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به پرونده مسعود میرکاظمی در خصوص بنزین‌های آلوده گفت: علیرغم این که مستنداتی از سازمان محیط زیست و اداره بهداشت و درمان در تایید آلوده بودن این بنزین وجود دارد و با وجود این که میرکاظمی به دادسرا احضار شده اما تاکنون حاضر به پاسخگویی نشده است.

وی با بیان اینکه میرکاظمی تا به امروز به دادسرا نرفته، گفت: با این حال بازپرس پرونده نیز تصمیمی در این خصوص نگرفته است. درست است که امروز میرکاظمی نماینده مجلس است، اما این جرم زمانی واقع شده است که او نماینده مجلس نبوده و مصونیت نمایندگی نداشته است.

وی در مورد پرونده مرتضوی نیز گفت: علیرغم اینکه پرونده سوءاستفاده مالی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی کامل است و سازمان بازرسی کل کشور نیز به شکل جداگانه از او شکایت کرده، مشخص نیست که چرا بازپرس، مرتضوی را احضار و به او تفهیم اتهام نمی‌کند.

وی افزود: متاسفانه هیچ یک از پرونده‌های متعدد سعید مرتضوی تا به امروز تعیین و تکلیف نشده است.

 

کد N557320