بررسی وضعیت حامل‌های انرژی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مجلس

بررسی عوامل بازدارنده توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیانگر آن است که حامل های انرژی به عنوان اهرم توسعه در صورت عدم توجه دولت در تغییر بموقع قوانین و آیین نامه های اجرایی بر اساس تحولات بین المللی، زمینه برای شکل گیری قاچاق سوخت در مناطق آزاد و مرزی کشور مهیا شده و سودجویی های کلان به وقوع می‌پیوندند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وضعیت حامل های انرژی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: بر اساس ماده (18) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نرخ حامل های انرژی مورد نیاز نهادها و موسسات دولتی برابر با نرخ مصوب دولتی جاری در همان منطقه خواهد بود. نتایج استعلام از وضعیت قیمت گذاری و نرخ های حامل های انرژی در مناطق آزاد و برخی از مناطق ویژه اقتصادی نشان می دهند که تعرفه ها بر اساس تعرفه های نزدیک ترین استان همجوار و نرخ مصوب دولت است.

قیمت گذاری حامل های انرژی به عنوان اصلی ترین زیرساخت پویایی این مناطق، بر اساس مصوبات و قوانین دولتی صورت می گیرد.

بررسی عوامل بازدارنده توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیانگر آن است که حامل های انرژی به عنوان اهرم توسعه در صورت عدم توجه دولت در تغییر بموقع قوانین و آیین نامه های اجرایی بر اساس تحولات بین المللی، زمینه برای شکل گیری قاچاق سوخت در مناطق آزاد و مرزی کشور مهیا شده و سودجویی های کلان به وقوع می‌پیوندند.

از سویی قیمت‌گذاری حامل های انرژی متناسب با سیاست های اتخاذ شده از ناحیه دولت و سرزمین اصلی؛ در صورت افزایش قیمت ها به بالاتر از نرخ مصوب دولتی بر ناکارآمدی مناطق آزاد افزوده شده و سایر عوامل دیگر اعم از جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی منطقه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. لذا به نظر می رسد در صورت ضرورت اصلاح قیمت گذاری حامل های انرژی در این مناطق لازم است قوانین و مقررات موجود مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و به منظور ممانعت از وقوع قاچاق سوخت در این مناطق ساز و کارهای نظارتی مناسب دولتی و قضایی اجرا شوند.

کد N557163