/سلام ویژه رئیس جمهور به آیت الله صانعی/

برخی شخصیت های سیاسی کشور از آیت الله صانعی عیادت کردند + تصاویر

کد N556305