در جلسه کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس ارائه شد

گزارش عملکرد شش‌ماهه دولت در هدفمندی یارانه‌ها

کد N556146