• ۱بازدید
گفتگو با دبیرکل مجمع جهانی اهل البیت (ع) در بیروت

"به دنبال گسترش تشیع در میان دیگر ادیان نیستیم/ ادعای مد شیعی انحرافی است"

وبگردی