با پیشنهاد رییس مجلس:

جنجالی‌ترین ماده طرح امر به معروف به کمیسیون بازگشت

مجلس

براساس ماده 8 در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف 3 روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از جنجالی ترین ماده های طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را که مورد مخالفت شدید دولتی ها هم قرار گرفته بود را برای بررسی های بیشتر به کمیسیون بازگرداندند. این ماده در ارتباط با الزام صدور مجوز برای تجمعات امر به معروف و نهی از منکر از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر،‌ ماده 8 این طرح را به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع دادند.

لازم به ذکر است این ماده با 163 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع شد.

براساس ماده 8 در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف 3 روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.

گفتنی است پیش از این نیز نمایندگان دولت بارها مخالفت خود را با این ماده اعلام و تاکید کرده بودند که صدور مجوز برای تجمعات در اختیار وزارت کشور است نه هیچ نهاد دیگری.

کد N555192