وزیر بهداشت و نهاوندیان از آیت الله صانعی عیادت کردند

سیاست داخلی

آیت الله صانعی نیز در این دیدار با تجلیل از اقدامات حسن روحانی و دولت یازدهم، دستاوردهای طرح بیمه سلامت را ستود و برای موفقیت دولت یازدهم در پیشبرد طرح‌هایش دعا کرد.

رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهور روز شنبه با حضور در بیت آیت الله یوسف صانعی، از ایشان عیادت کرد.

به گزارش ایلنا، محمد نهاوندیان در این دیدار که حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری و سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وی را همراهی می کردند، ضمن اطلاع از روند مداوای آیت الله صانعی، از درگاه خداوند برای ایشان آرزوی تندرستی و سلامت کامل کرد.


آیت الله صانعی نیز در این دیدار با تجلیل از اقدامات حسن روحانی و دولت یازدهم، دستاوردهای طرح بیمه سلامت را ستود و برای موفقیت دولت یازدهم در پیشبرد طرح‌هایش دعا کرد.

کد N555152