کمتر از ۴۸ ساعت تا انتخابات رئیس جمهوری برزیل:

روسف در آخرین نظرسنجی بار دیگر از رقیب خود پیشی گرفت

سیاسی

در آخرین نظرسنجی انجام شده در برزیل روسف توانسته است با به دست آوردن ۵۴ درصد آرا و با اختلاف هشت درصدی از «آئسیو نوس»رقیب خود پیشی گیرد.

«دیلما روسف» رئیس‌جمهوری فعلی برزیل امروز-جمعه- در آخرین نظرسنجی سازمان «ایلوپه» بار دیگر با هشت درصد اختلاف از رقیب خود پیشی گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسالاتینا، ‌ مسئولان سازمان نظرسنجی ایلوپه اعلام کردند که در آخرین نظرسنجی انجام شده توسط این سازمان روسف توانسته است با به دست آوردن ۵۴ درصد آرا و با اختلاف هشت درصدی از «آئسیو نوس»رقیب خود پیشی گیرد.

رئیس‌جمهوری فعلی برزیل و رهبر حزب کارگر  این کشور با احتساب تمامی آرا از جمله آرای سفید توانست برتری در نظرسنجی آرا را به دست آورد.

مسئولان سازمان دیگری به نام «دیتافول‌ها» که اخیرا اختلاف نوس و روسف را تنها یک درصد اعلام کرده بود، ‌امروز اعلام کردند که اختلاف آرا در نظرسنجی‌ها به شش درصد رسیده است.

در حالی که تنها کمتر از ۴۸ ساعت به برگزاری انتخابات رئیس‌جمهوری برزیل باقی مانده است، به نظر می‌رسد که روسف بتواند بار دیگر پیروز این انتخابات شود.

کد N553222