ارتش سوریه شهر راهبردی مورک را آزاد کرد

آفریقا و خاورمیانه

ارتش سوریه در ادامه پیشرویهای خود در استان حماه توانست شهر راهبردی مورک را از سیطره تروریستهای داعش پاکسازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی یورهی(سانا) ارتش سوریه توانست کنترل شهر راهبردی "مورک" در شمال حماه را به دست گیرد.

بر اساس این گزارش ارتش سوریه طی حملاتی توانست روستاهای اطراف مورک را نیز از وجود تروریستای داعش پاکسازی کند.

شایان ذکر است شهر مورک از آنجایی که راه ارتباطی دمشق و حلب  محسوب می شود دارای موقعیتی  استراتژیک ومهم است.