در خیابان جمهوری تهران /

دست کارگر جوان در دستگاه بافندگی گیر کرد

حوادث کار

«شب گذشته (۲۹ مهرماه) کارگری در یک کارگاه تولیدی در خیابان جمهوری تهران در حال کار با دستگاه بافندگی بود که ناگهان به دلیل‌ بی‌احتیاطی دست وی بین لبه دستگاه گیر کرد.»

گیر کردن دست یک کارگر در بین دستگاه بافندگی باعث مصدومیت وی شد.

به گزارش ایلنا، شب گذشته (۲۹ مهرماه) کارگری در یک کارگاه تولیدی در خیابان جمهوری تهران در حال کار با دستگاه بافندگی بود که ناگهان به دلیل‌ بی‌احتیاطی دست وی بین لبه دستگاه گیر کرد.

بنا بر این گزارش، دست این کارگر توسط عوامل امداد و نجات از دستگاه جدا شد و او برای ادامه مداوا به بیمارستان انتقال یافت.

کد N551522