گزارش ابراهیمی از جلسه جامعه روحانیت: بحث جانشینی آیت الله مهدوی کنی مطرح نشد

مهر نوشت:

یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد و در این جلسه بحثی درباره جانشینی مرحوم آیت الله مهدوی کنی مطرح نشد.

حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد.

او همچنبن گفت: در این جلسه بحثی درباره جانشینی آیت الله مهدوی کنی مطرح نشد و الان زود است درباره این مسائل صحبت شود.

این عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: در جلسه شب گذشته پیرامون شخصیت وارسته و انقلابی مرحوم مهدوی کنی بحث و گفتگو شد.

 

23231

 

کد N551149