با مصوبه مجلس

مرتکبین اعمال مجرمانه نسبت به آمران معروف مشمول تخفیف نمی‌شوند

مجلس

براساس این ماده مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست.همچنین بر اساس تبصره این ماده چنانچه مجنی‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده 614 از کتاب پنجم –تعزیرات- و تبصره ماده 286 از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 رسیدگی می‌شود.

با مصوبه امروز مجلس مرتکبین اعمال مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر شامل تخفیف،‌ تعویق و تعلیق مجازات نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده 7 این طرح را به تصویب رساندند.

براساس  این ماده مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست.همچنین بر اساس تبصره این ماده چنانچه مجنی‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده 614 از کتاب پنجم –تعزیرات- و تبصره ماده 286 از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 رسیدگی می‌شود.

غلامرضا مصباحی مقدم  نماینده تهران در همین حین نیز در تذکری اعلام کرد که براساس این ماده نیروی انتظامی شخص مجرم و آمر به معروف و ناهی از منکر را در صورت بروز تخلف دستگیر می کند و هر دو آنها را یک شب بازداشت نگه می دارد که این عادلانه نیست.محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: مواد دیگری از این طرح نیز اشکال دارد که در شور دوم پیشنهاد اصلاح آن را به کمیسیون خواهیم داد.

کد N550894