محجوب در گفت‌و‌گو با ایلنا:

همه بانک‌ها به ویژه بانک متولی امور تعاونی‌ها راقابل تفحص می‌دانم

مجلس

همه بانک‌ها را قابل تحقیق وتفحص می‌دانم به ویژه بانکی که متولی امور تعاونی‌ها بوده ومی‌بایست به این تعاونی‌ها کمک می‌کرده است/باید روشن شود که چنین بانکی طبق اساسنامه و مقررات اقدام به ارائه اعتبار به افراد بدون توجه به توصیه و سفارش کرده است یا خیر؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که همه بانک‌ها قابل تحقیق و تفحص هستند به ویژه بانکی که متولی امور تعاونی‌ها بوده و می‌بایست به تعاونی‌ها کمک می‌کرده است.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با برخی تخلفات صورت گرفته در بانک توسعه تعاون و احتمال تحقیق وتفحص از این بانک گفت: اگر تحقیق و تفحص از بانک توسعه تعاون مطرح شود به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی خواهد آمد و ما به این تقاضا رسیدگی خواهیم کرد. در بررسی این تقاضا همه اموری که در گذشته صورت گرفته وی ا هم اکنون در حال جریان است نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: به هر حال یکی از وظایف آیین نامه‌ای و قانونی که برای مجلس به عنوان یک کار نظارتی در نظر گرفته شده است همین تحقیق و تفحص است.
دبیر کل خانه کارگر در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه در جریان تخلفات صورت گرفته در این بانک قرار دارید؟ یادآور شد: اظهار نظر در این مورد نیازمند تجسس‌های دقیقی است و من هنوز در این مورد تجسسی نکرده‌ام البته که تحقیق و تفحص به این معنی نیست که حتما تخلفی واقع شده و این کار برای آن است که روشن شود تخلف وجود داشته یا خیر و سوالات و ابهامات موجود به پاسخ برسد.
محجوب با تاکید براینکه نمی‌توان در شرایط فعلی اظهار نظر کرد  که در این بانک تخلف صورت گرفته است یا خیر؟ تصریح کرد: باید اسناد این تخلفات منتشر شود آنچه که در مورد بانک‌ها وجود دارد این است که من همه بانک‌ها را قابل تحقیق وتفحص می‌دانم به ویژه بانکی که متولی امور تعاونی‌ها بوده ومی‌بایست به این تعاونی‌ها کمک می‌کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: باید روشن شود که چنین بانکی وظایف قانونی‌اش را به درستی انجام داده یا خیر و یا آنکه طبق اساسنامه و مقررات اقدام به ارائه اعتبار به افراد بدون توجه به توصیه و سفارش کرده است یا خیر به هر حال رسیدن به چنین پاسخ‌هایی نیازمند تحقیق وتفحص است و نمی توان بر اساس شنیده‌ها گفت که تخلفی صورت گرفته است یا خیر.

کد N550728