روزنامه ابتکار: در غیاب آیت الله مهدوی کنی و معتدلین، تندروها رهبری اصولگرایان را به دست می گیرند

روزنامه ابتکار در تحلیلی که به وضعیت جناح اصولگرا پس از درگذشت آیت الله مهدوی کنی اختصاص دارد نوشت:

طي ماه‌هاي اخير شاهد هستيم که جريان اصول گرايي چه در داخل مجلس و چه در خارج از مجلس، به طرز عجيبي به سمت تندروي در حال حرکت است. به ويژه طيف جوان اين جريان که بعد از ظهور دوم خرداد سال 76 و دولت اصلاحات رشد پيدا کردند. طيفي که هيچکس و هيچ گروهي را که برخلاف نظر و تفکر خود باشد، بر نمي‌تابد و سعي مي‌کند با هر روشي طرف مقابل را از صحنه سياسي کشور حذف کند. اين تندروي حتي به سنتي ترين حزب اصول گرايان يعني موتلفه اسلامي نيز نفوذ کرده است و برخي از چهره‌هاي اين نماد راست سنتي ايران، شديدترين اظهار نظرهاي سياسي را در قبال مخالفين خود بکار مي‌برند.
همين نبود يک رهبري واحد ميان اين جريان سياسي مي‌تواند بازي اصول گرايان را از زمين تهران به قم بکشاند و تفکر تندروي اصول گرا، با توجه به شرايط بوجود آمده، رهبري جريان اصول گرا را به عهده بگيرد. در اين ميان سکوت آيت‌‎الله يزدي به عنوان رئيس جامعه مدرسين قم در مورد شرايط کشور، فضا را براي جولان تندروها باز مي‌کند. طبق شواهد تاريخي در غياب چهره‌هاي معتدل، اين نيروهاي تندرو هستند که عنان کار را به دست مي‌گيرند و سعي مي‌کنند جامعه را آنگونه که خود مي‌خواهند رهبري و هدايت کنند.

 

17302

کد N550468