فاکس نیوز:

اوباما به دنبال خارج کردن کنگره از روند توافق هسته ای با ایران است

ایران در جهان

پس از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای رفع تحریم های ایران بدون مجوز کنگره در صورت حصول توافق جامع هسته ای، یک رسانه دیگر آمریکایی نیز این موضع کاخ سفید را تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاکس نیوز در گزارش خود با استناد به گزارش روز گذشته نیویورک تایمز می نویسد: "باراک اوباما" می خواهد دست کم برای یک دوره کوتاه مدت نقش کنگره را در توافق هسته ای با ایران قطع کند.

دلیل این تصمیم اوباما آن است که در صورت انجام توافق هسته ای جامع با ایران، آمریکا باید تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را لغو کند و کاخ سفید از این نکته هراس دارد که اگر موضوع لغو تحریم های ایران در کنگره به رای گذاشته شود، این طرح با شکست مواجه شود.

در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته نوشته بود: وزارت خزانه داری آمریکا با تهیه گزارشی محرمانه در مورد وضعیت مذاکرات کشورهای 1+5 و ایران، و فرصت باقی مانده تا زمان حصول توافق جامع هسته ای، اعلام کرد که رئیس جمهور ایالات متحده این توانایی را دارد که بدون مجوز کنگره تحریم های جمهوری اسلامی را لغو کند.

بر اساس این گزارش، وزارت خزانه داری آمریکا گزارشی محرمانه با جزئیات کامل آماده کرده که در نتیجه گیری آن آمده اوباما این اختیار و توان را دارد تا میزان زیادی از تحریم های ایران را بدون آنکه نیازی به رای کنگره باشد تعلیق کند.

به نوشته این روزنامه، هیچ کس در کاخ سفید هنوز نمی داند که اوباما در پنج هفته باقی مانده در مورد مهمترین تصمیم سیاست خارجی دوران ریاست جمهوری خود به چه صورتی عمل خواهد کرد؛ تصمیمی که از ساخت تسلیحات هسته ای در ایران جلوگیری می کند اما با این وجود کاخ سفید یک تصمیم مهم اتخاذ کرده و آن اینکه اگر توافق جامع هسته ای با ایران حاصل شود اوباما هر کاری که لازم باشد انجام می دهد تا از وتو شدن این توافق در کنگره جلوگیری کند.

بر اساس این گزارش، وزارت خزانه داری آمریکا گزارشی محرمانه با جزئیات کامل آماده کرده که در نتیجه گیری آن آمده اوباما این اختیار و توان را دارد تا میزان زیادی از تحریم های ایران را بدون آنکه نیازی به رای کنگره باشد تعلیق کند.

به نوشته این روزنامه، هیچ کس در کاخ سفید هنوز نمی داند که اوباما در پنج هفته باقی مانده در مورد مهمترین تصمیم سیاست خارجی دوران ریاست جمهوری خود به چه صورتی عمل خواهد کرد؛ تصمیمی که از ساخت تسلیحات هسته ای در ایران جلوگیری می کند اما با این وجود کاخ سفید یک تصمیم مهم اتخاذ کرده و آن اینکه اگر توافق جامع هسته ای با ایران حاصل شود اوباما هر کاری که لازم باشد انجام می دهد تا از وتو شدن این توافق در کنگره جلوگیری کند.