جعفرزاده در گفتگو با مهر:

بودجه 94 با ترکیب جدید کمیسیون تلفیق غیرکارشناسی خواهد بود/ترکیب کمیسیون تلفیق باید تغییر کند

مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم برای تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق در فضای غیرکارشناسی و به طور احساسی گرفته شد در نتیجه خروجی آن برای بودجه سال 94 کارشناسی نخواهد بود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به ترکیب جدید کمیسیون تلفیق بودجه که براساس آن بودجه سال 94 بررسی خواهد شد گفت: کمیسیون برنامه و بودجه یک سال در این حوزه به طور تخصصی کار و فعالیت کرده اما با ترکیب پیش بینی شده تنها یک سوم اعضای آن برای بررسی بودجه سالانه قادر به عضویت در کمیسیون تلفیق و اظهارنظر در این باره خواهند بود.

وی با بیان اینکه از 29 عضو کمیسیون برنامه و بودجه تنها 9 نفر مجاز به حضور در کمیسیون تلفیق هستند افزود: با ترکیب جدید 80 درصد اعضای کمیسیون تلفیق غیر متخصص در حوزه بودجه و تنها 20 درصد از اعضای تلفیق دارای تخصص در این زمینه خواهند بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اینکه یک عضو بودجه تنها برای بررسی چند بند از بودجه سالانه کشور عضو کمیسیون تلفیق شده و تنها برای چند بند اظهارنظر کند نشان از اشتباه ترکیب جدید کمیسیون تلفیق بودجه است.

جعفرزاده ایمن آبادی گفت: با این ترکیب کمیسیون تلفیق امسال، تخصصی نخواهد بود و باید تغییر کند.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم برای تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق در فضای غیرکارشناسی و به طور احساسی گرفته شد در نتیجه خروجی آن برای بودجه سال 94 کارشناسی نخواهد بود.

به گزارش مهر، پیش از این تمام اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بعلاوه دو نفر از دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه را تشکیل می دادند اما با تصمیم نمایندگان و تصویب مجلس این ترکیب از این پس تغییر کرده و بنابراین شد که 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و سه نفر از دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس به عضویت کمیسیون تلفیق بودجه درآیند.