وزیر کشور اردن:

اردن برای ممانعت از ورود افراطی ها وارد جنگ شده است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر کشور اردن با اشاره به اینکه ورود اردن به جنگ به خواست بین المللی نبوده است، کشورهای منطقه را در معرض خطر تروریسم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، حسین المجالی تاکید کرد: اردن با خواست بین الملل وارد جنگ با داعش نشده است بلکه به میل خود برای نابودی تروریسم و حمایت از کشور قبل از رسیدن افراطی ها به آن وارد شده است.

وی بیان کرد: جنگ ضد داعش جنگ اردنی ها، سعودی ها و سوری ها قبل از اینکه جنگ آمریکا و کشورهای غربی باشد، است زیرا کشورهای عربی بیش از دیگران از داعش با توجه به نزدیک بودن جغرافیایی تاثیر پذیرفته اند.