سردار جعفری:

بومیان منطقه و بسیجیان بلوچ بهترین مدافع مرزهای شرقی هستند

نیروهای مسلح

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرمایه گذاری کلان دشمنان فرامنطقه ای، برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی را شکست خورده و نافرجام دانست و تاکید کرد که بومیان منطقه و بسیجیان بلوچ بهترین مدافع مرزهای ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سردار سرلشکر محمدعلی جعفری در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه در جمع خبرنگاران گفت: شهید شوشتری و یارانش خودشان را برای برقراری وحدت میان شیعیان و اهل تسنن در مناطق جنوب شرق کشور فدا کردند.

وی افزود: این فرماندهان شبانه روز در این چارچوب تلاش می کردند و در این راه جانشان را تقدیم کردند.

سردار جعفری اضافه کرد: مهمترین مسئله ای که در داخل کشور در مناطقی مانند جنوب شرق یا کردستان داریم موضوع وحدت میان شیعیان،‌ اهل تسنن و همه اقوام است و چون مسئله اساسی در این مقطع حساس همین موضوع است، شهید شوشتری نیز این مسئله را به خوبی درک کرده بود و تا پای جان برای پیشبرد این هدف ایستاد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات شهید شوشتری برای ایجاد امنیت در مناطق مرزی با استفاده از ظرفیت قبایل گفت: این بزرگترین اقدام راهبردی، کلیدی و محوری شهید شوشتری در مرزهای جنوب شرق بود که به مردم اطمینان و اعتماد کرد و امنیت را به آنان سپرد.

سردار جعفری افزود: این حرکت موجب محبوبیت شدید شهید شوشتری در میان قبایل و مردم در منطقه شد.

وی با اشاره به حادثه تروریستی ناکام در یکی از پاسگاه‌ها در حدود یک ماه پیش اضافه کرد: همین بومیان منطقه و بسیجیان بلوچ ثابت کردند که بهترین مدافع مرزهای جمهوری اسلامی هستند و این پیروزیها ناشی از همین راهبرد و نگاه شهید شوشتری است که در عمل اثبات شد.

فرمانده کل سپاه گفت: خدا را برای امنیت در مناطق جنوب شرق کشور شکر می کنیم که با وجود این همه سرمایه گذاری دشمنان فرامنطقه ای ما اعم از آمریکایی ها، صهیونیست ها و برخی دشمنان منطقه ای و برغم برنامه ریزی زیاد آنان، امنیت در مرزهای ما برقرار است.

سردار جعفری افزود: با واگذاری امنیت به مردم، اکنون امنیت بسیار خوبی در مناطق مرزی بویژه جنوب شرق کشور برقرار است.