جلسه علنی مجلس آغاز شد

ورود نمایندگان به جزییات طرح امر به معروف و نهی از منكر

مجلس

بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر كه كلیات آن در هفته های قبل با وجود مخالفت دولت به تصویب رسیده بود اولین دستور كار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا‏ْ، مجلس با حضور 209 نفر از نمایندگان مجلس جلسه علنی خود را پس از یك هفته تعطیلی آغاز كرد.

بر این اساس بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر كه كلیات آن در هفته های قبل با وجود مخالفت دولت به تصویب رسیده بود اولین دستور كار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

کد N545586