حمله مسلحانه به نیروهای عربستانی در شرق این کشور

منابع عربستانی از حمله مسلحانه به یک گشتی نیروهای امنیتی در شرق این کشور خبر دادند.

کد N545309