وزیران امنیتی کابینه عراق انتخاب شدند

آفریقا و خاورمیانه

منابع پارلمانی عراقی از انتخاب محمد سالم الغبان برای پست وزارت کشور و خالد العبیدی برای پست وزارت دفاع خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع پارلمانی عراقی از انتخاب محمد سالم الغبان برای پست وزیر کشور عراق خبر دادند و اعلام کردند: محمد سالم الغبان 197 رای به دست آورده است.

این منابع از انتخاب خالد العبیدی برای پست وزیر دفاع خبر دادند و افزودند: العبیدی 173 رای از مجموع آرای 261 نماینده مجلس عراق را به دست آورده است.

همچنین در این نشست، عادل الشرشاب به عنوان وزیر گردشگری انتخاب شد.