قیام مسلحانه اهالی استان کاپیسای افغانستان علیه طالبان

واحدمرکزی خبر نوشت:

اهالی استان کاپیسای افغانستان علیه طالبان دست به قیام مسلحانه زدند.
به گزارش واحد مرکزی خبرازکابل ، محمد نعمان عاطفی  سخنگوی فرماندهی نیروهای ارتش ملی درحوزه مرکز افغانستان امروز اعلام کرد : هزار ودویست نفر از اهالی شهرستان  تگاب استان کاپیسا مسلح شده و قیام خودرا علیه طالبان آغاز کردند.
وی افزود : فرماندهی این قیام مردمی را فردی بنام  عبدالحکیم صبور برعهده دارد.
هنوز از تلفات احتمالی درگیری طالبان و اهالی استان کاپیساگزارشی منتشر نشده است.
این درحالی است که پیش از این نیز اهالی استانهای غزنی ، غور ، کنر ،‌ فاریاب و برخی استانهای دیگر افغانستان هم علیه طالبان دست به قیام زده بودند.
آزار واذیت مردم از مهمترین عوامل قیام مردمی علیه طالبان درافغانستان است.

4949

کد N543032