حمایت انجمن‌های دانشجویی از اعتصاب دانشجویان اسپانیایی

سیاسی

انجمن‌های دانشجویی اسپانیا از معترضان خواستند تا از ۲۱ تا ۲۳ اکتبر اعتصاب کرده و خواستار استعفای وزیر علوم شوند.

رهبران اتحادیه مرکزی و انجمن‌های دانشجویی اسپانیا امروز-پنجشنبه- در بیانیه‌ای از اعتصاب دانشجویان در اعتراض به برخی اصلاحات آموزشی حمایت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسالاتینا، انجمن‌های دانشجویی اسپانیا از معترضان خواستند تا از ۲۱ تا ۲۳ اکتبر اعتصاب کرده و خواستار استعفای وزیر علوم شوند.

بر اساس این گزارش٬ اصلاحات پیشنهادی مقام‌های مسئول به نفع دانشگاه‌های خصوصی و به ضرر دانشجویان است.

مسئولان انجمن‌های دانشجویی و رهبران اتحادیه مرکزی در اسپانیا٬ الگوی جدید آموزشی را باعث ضعیف شدن پایه علمی دانشگاه‌ها و افزایش مشکلات آموزشی توصیف کردند.

کد N542920