شورای همکاری خلیج فارس در اندیشه تشکیل نیروی دریایی مشترک

آفریقا و خاورمیانه

یک مسئول کویتی از تلاش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تشکیل نیروی دریایی مشترک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، احمد یوسف الملا مشاور وزیر دفاع کویت از تلاش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد نیروی دریایی مشترک خبر داد.

وی افزود: نیروی دریایی که ظرف ماه آینده تحت عنوان گروه امنیت دریایی81 شکل خواهد گرفت به موازات سپر جزیره اما در دریا است. عملیات زمینی، دریایی یا هوایی کشورهای حوزه خلیج فارس در راستای حفظ ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس است.