برادر شیخ نمر النمر بازداشت شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع آگاه از بازداشت برادر شیخ نمر النمر روحانی برجسته عربستانی که صبح امروز برای وی حکم اعدام تعزیری صادر شد، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العهد از بازداشت محمد النمر فعال عربستانی و برادر شیخ نمر النمر روحانی برجسته عربستانی در داخل دادگاه کیفری در ریاض خبر داد.

این درحالی است که دادگاه سعودی امروز حکم اعدام تعزیزی برای شیخ نمر النمر مجتهد و فعال حقوق بشری عربستان به اتهام واهی ایجاد نا آرامی و آنچه فراهم آوردن مقدمات دخالت خارجی در تابستان 2012 خوانده شده است، صادر کرد.