بذرپاش در گفتگو با مهر خبر داد:

بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس/ احتمال دو شیفته شدن جلسات

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آینده بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: هفته آینده بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با در دستور کار قرار گرفتن این لایحه در صحن مجلس هیچ دستور کار دیگری بررسی نخواهد شد.

وی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که بررسی این لایحه بیش از 6 جلسه کاری به طول بیانجامد جلسات مجلس به صورت متوالی و با موافقت نمایندگان دو شیفته بررسی خواهد شد.

بذر پاش گفت: احتمالا مجلس دوشنبه هفته آینده برای بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشکیل جلسه خواهد داشت.