نگرانی شدید صهیونیستها از روند تصاعدی مهاجرت معکوس

آفریقا و خاورمیانه

منابع صهیونیستی با اشاره به مهاجرت سالانه 16 هزار نفر از فلسطین اشغالی، در این باره ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص در گزارشی از مهاجرت سالانه 16 هزار نفر از فلسطین اشغالی به کشورهای غربی خبر داد.

بنابراین گزارش، بیشتر این افراد از جوانان تحصیل کرده هستند که برای یافتن شغل و درآمد مناسب راهی کشورهای خارجی می شوند.

این روزنامه در ادامه با اشاره به پیامدهای مهاجرت جوانان تحصیل کرده، اعلام کرد: این مسئله آثار زیانباری بر اقتصاد ما خواهد داشت.