حمله معترضین اوکراینی به ساختمان پارلمان

آمریکا اروپا

چندین هزار نفر از معترضین اوکراینی ظهر امروز با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان این کشور اقدام به پرتاب بمب های دست ساز و وسایل دودزا به طرف آن کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هر چند نیروهای امنیتی در محل حضور دارند اما به دلیل ازدهام زیاد جمعیت، حملات به ساختمان پارلمان ادامه دارد.

وقوع این حالت موجب شده تا رئیس مجلس اوکراین اقدام به تعطیل کردن آن نموده و نمایندگان نیز از درهای مختلف اقدام به ترک محل نموده اند.

این وضعیت در حالی است که اوکراین در تاریخ 26 اکتبر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود.

هر چند غرب گرایان اوکراینی با حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی توانسته اند بر این کشور حاکم شوند اما با این وجود تنش هایی که از نوامبر سال گذشته در اوکراین آغاز شده و با استقلال کریمه به اوج خود رسید همچنان ادامه دارد و تدوام مشکلات اقتصادی نیز موجب شده تا محبوبیت دولت فعلی نیز در میان مردم کاهش بیابد.