رژیم صهیونیستی:

اقدام انگلیس فرصت های دستیابی به صلح را از بین می برد

آفریقا و خاورمیانه

رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طرح شناسایی کشور فلسطین از سوی انگلیس فرصت های دستیابی به صلح را از بین می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام مجلس عوام انگلیس مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: شناسایی نمادین کشور فلسطین از سوی مجلس عوام انگلیس فرصت های دستیابی به صلح را از بین می برد.

در این بیانیه آمده است: چنین اقداماتی در عرصه بین الملل حاوی این پیام نگران کننده برای رهبران فلسطینی خواهد بود که آنها می توانند مانع از گزینه های دشوار تحمیلی به طرف های اسرائیلی و فلسطینی شوند چرا که چنین گزینه هایی فرصت های صلح واقعی فعلی را از بین می برد.

خاطرنشان می شود نمایندگان مجلس عوام با 247 رای موافق در برابر 12 رای مخالف با طرح به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین موافقت کردند.

تصویب این طرح نمادین بوده و هیچ الزامی را برای دولت انگلیس در خصوص کشور مستقل فلسطین ایجاب نمی کند اما با این وجود می تواند عاملی باشد تا سازمان ملل متحد موضوع کشور مستقل فلسطین را با جدیت بیشتری دنبال کند.