ریشه اخوانی رهبر داعش

سیاسی

روز گذشته ویدیویی در شبكه های اجتماعی منتشر شد كه در آن القرضاوی روحانی مصری در آن به ریشه اخوانی بغدادی اشاره كرده است.

روز گذشته ویدیویی در شبكه های اجتماعی منتشر شد كه در آن القرضاوی روحانی مصری در آن به ریشه اخوانی بغدادی اشاره كرده است.

یوسف القرضاوی كه در حال حاضر در قطر ساكن است و به اتخاذ مواضع تند و افراطی مشهور است در این ویدیو گفته است كه ابوبكر البغدادی خلیفه داعش از اعضای اخوان المسلمین بوده است.در همین ویدیو القرضاوی ادعا می كند كه هنگامی كه بغدادی از زندان آزاد شد به وی پیشنهاد كرد كه رهبری معنوی این گروه را بپذیرد.

کد N539933