منتجب‌نیا در همایش امتداد اعتماد:

پیام غدیر وحدت میان همه مسلمانان است نه فقط نیروهای حزب‌اللهی

احزاب و تشکلها

قائم مقام حفظ اعتماد ملی با تاکید بر اینکه یکی از پیام‌های غدیر وحدت در جامعه است، گفت: یکی از پیام‌های غدیر، اخوت است و اسلام دین دوستی و محبت متقابل بین همه مسلمانان است، نه فقط بین نیروهای حزب‌اللهی.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منتجب نیا قائم مقام حفظ اعتماد ملی در همایش امتداد اعتماد که به همت شاخه جوانان تهران حفظ اعتماد ملی برگزار شد، به پیام های روز عید غدیر اشاره کرد و اظهار داشت: اولین پیامی که از عید غدیر دریافت می‌کنیم، پیام وحدت است. وحدت و اسنجام یک امت و ملت با سلایق و عقاید گوناگون، نه وحدت یک جمع اندک با یک سلیقه خاص.

وی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای امام علی(ع) دعوت به وحدت بوده است، گفت: امام علی(ع) مظهر وحدت است و همواره همه آحاد مسلمان جامعه را به وحدت دعوت می کنند و آنهایی که صف‌بندی کرده‌اند در برابر منادی وحدت ایستاده اند.

منتجب‌نیا با تاکید بر اینکه در جامعه اسلامی وحدت باید به معنای واقعی کلمه باشد، یادآور شد: وحدت امت اسلامی، وحدت شیعه، سنی و وحدت تمام سلایق سیاسی باید مدنظر باشد. این وحدت در برابر دشمنانی است که متحد برای نابودی اسلام هستند.

قائم مقام حفظ اعتماد ملی پیام دیگر غدیر را وحدت، رأفت و نفی هرگونه خشونت دانست و افزود: اگر شدت یا غلظتی در جایی بکار برده شده است، در برابر آنانی که در پی نابودی مسلمانان هستند، کارآمد نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه در اسلام کینه‌توزی و خشونت وجود ندارد، تصریح کرد: خشم، غضب و کینه‌توزی از القائات شیطان و از ویژگی‌های غیرمسلمانان است. حضرت علی(ع) تجسم چهره رحمانی الهی است.

منتجب‌نیا با تاکید بر اینکه خشونت در اسلام وجود ندارد، ادامه داد: کاری نکنیم که خدای نکرده کسانی خشونت را در جامعه تئوریزه کنند و به خورد جوانان ما بدهند که این مقدماتی است که به طالبان و داعش ختم می شود.

قائم مقام حفظ اعتماد ملی افزود: اگر ما خشونت طلبی را در میان نهادها و نیروهای حزب‌اللهی ترویج کنیم پس از چندی سر از طالبان و داعش درمیاوریم.

وی پیام دیگر غدیر را اخوت و برادری دانست و گفت: اسلام دین اخوت است و اسلام دین دوستی و محبت متقابل بین همه مسلمانان است، نه فقط بین نیروهای حزب اللهی.

منتجب‌نیا تاکید کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و متحد باشیم.