تحولات امنیتی سوریه؛

"صدام" داعشی در عین العرب به هلاکت رسید