ژنرال دمپسی:

نقش نظامیان آمریکایی در عراق تغییر می کند

آمریکا اروپا

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در اظهاراتی از احتمال تغییر نقش نظامیان این کشور در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال "مارتين دمپسی" در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که در صورت آمادگی نيروهای عراق برای انجام عمليات عليه نيروهای داعش، مشاوره و کمک نیروهای نظامی آن کشور در عراق احتمالا نقش متفاوتی خواهد داشت.

رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا با وجود آنکه از احتمال تغییر نقش سخن گفته اما افزود که واشنگتن هنوز به اين نتيجه نرسيده که عمليات زمينی نيروهای آمريکا، می تواند به موثرتر شدن حملات هوايی کمک کند.

دمپسی در گفتگو با شبکه تلويزيونی سی بی اس اضافه کرد که هنوز به اين نتيجه نرسيده که عمليات زمينی نيروهای آمريکا می تواند به موثرتر شدن حملات هوايی در نقاط هدف کمک کند.

با اين حال ژنرال دمپسی تاکيد کرد در صورتی که نیروهای عراقی آماده انجام عمليات آزاد سازی موصل شوند، وضعيت فرق خواهد کرد چرا که نبرد برای آزادسازی موصل بسيار تعيين کننده خواهد بود.

رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا تصريح کرد: چنين نبردی به دليل پيچيدگی هايش نيازمند نوع متفاوتی از مشاوره و کمک است.