احمدی نژاد، غایب بزرگ همایش اصولگرایان/ چه طیف هایی پای سخنان آیت الله مصباح نشستند؟

اصولگرایان

همایش وحدت اصولگرایان دیروز در مجتمع فرهنگی 13 آبان برگزار شد. خیلی ها از طیف های مختلف اصولگرایی آمده بودند اما همه نه.

سيد صادق روحاني: اصولگرايان يا جناح راست سال هاست که به دنبال وحدت در نيروهاي خود هستند. تقريبا از بعد از روي کار آمدن دولت اصلاحات در دوم خرداد 76 بحث بر سر وحدت ميان اصولگرايان يکي از بحث هاي داغ هميشگي بوده است. با اين وجود در کمتر مواقعي شاهد تحقق اين وحدت بوده اند. از روزي هم که دولت اصولگراي محمود احمدي نژاد بر سر کار آمد طيف جديدي از درون اصولگرايي پا به عرصه سياسي کشور گذاشت که آبشان با سنتي ها و قديمي ترها در يک جوي نمي رفت. اگر تا پيش از آن اصولگرايي با محافظه کاري قرين بود ، اين طيف جديد منادي راديکاليسم سياسي بود. سياست هاي دولت هاي نهم و دهم نيز بر مبناي همين راديکاليسم شکل گرفت. در سياست داخلي شعار مبارزه با اشرافيت سر دادند و حرف از عدالت توزيعي مي زدنند و در سياست خارجي هم مشي تهاجمي به خود گرفتند و بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي شعارهاي تند سر دادند.

بحثي که باقي ماند و همچنان هم باقي است بحث وحدت است، وحدت بين اصولگرايان. در حقيقت اصل دعوا سر اين است که چگونه اين طيف جديد اصولگرايي که با نوعي از راديکاليسم همراه است را با طيف سنتي و محافظه کار بر سر يک ميز و دور يک هدف جمع کرد؟

همايش روز گذشته اصولگرايي نکات جالبي در خود داشت. نخست اينکه همه مي دانند که آيت الله مصباح يزدي به عنوان پدر معنوي طيف جوان تر اصولگرايان است و سنتي ها وقديمي تر ها تا پيش از اين حول محور جامعتين و دو شخصيت اصلي اين دو تشکل يعني آيت الله مهدوي کني و آيت الله يزدي جمع مي شدند. اما در غياب اين دو شخصيت و با وجود اينکه متولي اصلي همايش ديروز جامعه روحانيت مبارز بود، سخنران اصلي همايش ديروز آيت الله مصباح يزدي بود. به نظر مي رسد از سوي ديگر در رديف مهمانان اين برنامه وزنه طيف راديکال بيشتر بود. گويي در حالي که شيخ اصولگرايان سنتي يعني آيت الله مهدوي کني در بستر بيماري است ، جوان ترها و راديکال تر ها بيشتر مجال بروز و ظهور پيدا کرده اند. نگاهي بياندازيد به مهمانان برنامه ديروز:

نام

تشکل / طيف

آیت الله موحدی کرمانی

جامعه روحانيت مبارز

حجت‌الاسلام ابراهیمی

جامعه روحانيت مبارز

حجت‌الاسلام شجونی

جامعه روحانيت مبارز

سید رضا تقوی

جامعه روحانيت مبارز

امیری فرد

جامعه وعاظ ولايي

حجت‌الاسلام سقای بی‌ریا

جبهه پايداري

فاطمه‌ آلیا

جبهه پايداري

رسايي

جبهه پايداري

محمد سلیمانی

جبهه پايداري

مجتبی رحماندوست

جبهه پايداري

روح‌الله حسینیان

جبهه پايداري

حجت‌الاسلام روانبخش

جبهه پايداري

علی‌اصغر زارعی

جبهه پايداري

حجت‌الاسلام آقاتهرانی

جبهه پايداري

صادق محصولی

جبهه پايداري

حجت‌الاسلام نبویان

جبهه پايداري

محسن کوهکن

جبهه پيروان خط امام و رهبري

کریمی اصفهانی

جمعیت اصناف و بازار

حسین فدایی

جمعيت ايثارگران

عليرضا زاکاني

جمعيت رهپويان

محمد علی رامین

رايحه خوش خدمت

مهرداد بذرپاش

رايحه خوش خدمت

حسین طلا

فراکسيون اصولگرايان مجلس

غلامعلی حداد عادل

فراکسيون اصولگرايان مجلس

نقوی حسینی

فراکسيون اصولگرايان مجلس

مصطفی میرسلیم

موتفه

محمد‌نبی حبیبی

موتلفه

اسدالله بادامچیان

موتلفه

ترقی

موتلفه

الله کرم

انصار حزب الله

سعید جلیلی

مورد حمايت جبهه پايداري

مصطفی نجار

وزير دولت احمدي نژاد

سعید‌لو

وزير دولت احمدي نژاد

مسعود میر‌کاظمی

وزير دولت احمدي نژاد

نیکزاد

وزير دولت احمدي نژاد

رضا تقی پور

وزير دولت احمدي نژاد

حمیدرضا حاجی بابایی

وزير دولت احمدي نژاد

سیدمحمد حسینی

وزير دولت احمدي نژاد

کامران دانشجو

وزير دولت احمدي نژاد

زریبافان

از اعضاي دولت احمدي نژاد

جواد شمقدری

معاون وزير در دوره احمدي نژاد

 

همانطور که در جدول بالا مي بينيد تعداد زيادي از وزرا و اعضاي دولت محمود احمدي نژاد حضور دارند. همچنين بسياري از اعضاي جبهه پايداري که حامي محمود احمدي نژاد بوده اند نيز وجود دارد. از سوي ديگر تعداد افرادي که از جامعه روحانيت مبارز حضور دارند کم هستند. از جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم کسي حاضر نشده است. به نظر مي رسد همايش ديروز بيش از آنکه همايش وحدت اصولگرايان باشد همايش حاميان گذشته و امروز احمدي نژاد بوده است. سوال اينجاست که چرا خود احمدي نژاد در همايش ديروز نبود؟ به نظر مي رسد احمدي نژاد بزرگترين غايب همايش اصولگرايان در تهران بوده است.

2929

 

 

کد N538311