اشتاین مایر :

نباید در قبال افغانستان شتابزده عمل کنیم

آسیا اقیانوسیه

وزیر امورخارجه آلمان با ارزیابی اقدامات این کشور در افغانستان تاکید کرد که نباید در قبال حضور در این کشور شتابزده عمل کنیم .

به گزارش خبرگزاری مهر ، " فرانک - والتر اشتاین مایر" در یادداشتی انتقادی نسبت به عملکرد کشورش در افغانستان در روزنامه فرانکفورترآلگماینه نوشت : با وجود دستیابی به پبشرفت های قابل توجه در افغانستان مواردی نیز که هنوز به نتیجه نرسیده به قوت خود باقی مانده است .

وی در توضیح گفته خود و درباره این موارد آورده است : علاوه بر وجود فساد در سراسر افغانستان که مانع شکوفایی اقتصاد این کشور است، اقتصاد مواد مخدر هنوز هم در حال شکوفایی است.

وزیر امورخارجه آلمان همچنین با اشاره به اینکه در بسیاری از ولایت های افغانستان سلطنت جنگ طلبان حاکم است ، نوشته است : همچنین ما گمان کردیم که طالبان افراطی خیلی زود شکست خورده و مدتها آن را به عنوان یک فاکتور سیاسی دست کم گرفتیم.

اشتاین مایر با اشاره به اینکه برلین از رویدادهای افغانستان درس بزرگی گرفته ، تاکید کرد : ما نباید شتاب‌زده همانگونه که آمریکایی ها در سال 1975 ویتنام را ترک کردند افغانستان را ترک کنیم.

وزیر خارجه آلمان از تجربه ها در افغانستان این نتیجه گیری را کرد که ما باید قاطعانه تر در این کشور کار کنیم و نباید تنها روی نظامی گری تاکید کنیم.

این سیاستمدار آلمانی همچنین عملیات در افغانستان را شکست خورده ارزیابی نکرده و اظهار داشت که امروز از این کشور هیچ تهدید تروریستی برای جامعه بین المللی ایجاد نمی شود.

درگیری های داخلی و بحران ها در سوریه، لیبی و عراق نشان می دهد که افغانستان یک راه بسیار بدتر را می توانست در پیش گیرد. در مقایسه با این کشورهای بحران زده نتیجه عملیات افغانستان را می توان کافی دانست.