با حکم مرتضی بانک؛

مدیر کل ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد

دولت

امید است با عنایات الهی و همکاری واحدهای ذیربط، زیر نظر رییس مرکز ارتباطات مردمی در انجام وظایف و جریان منظم امور، افزایش بهره وری مجموعه و در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی در راستای رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، «ناصر امیری» را به عنوان مدیرکل ارتباطات مردمی و سفرهای مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، مرتضی بانک در این ابلاغ خطاب به امیری آورده است: نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، بنا به پیشنهاد رییس محترم مرکز ارتباطات مردمی به موجب این حکم به سمت « مدیر کل ارتباطات مردمی و سفرهای مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری» منصوب می شوید.

بانک اظهار امیدواری کرده است: امید است با عنایات الهی و همکاری واحدهای ذیربط، زیر نظر رییس مرکز ارتباطات مردمی در انجام وظایف و جریان منظم امور، افزایش بهره وری مجموعه و در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی در راستای رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

کد N537437