عفیف نابلسی:

رژیم بحرین از عنادورزی دست بردارد

آفریقا و خاورمیانه

یکی از علمای لبنانی در دیدار برخی از فعالان حقوق بشری بحرینی با وی به رژیم بحرین توصیه کرد که از لجاجت و عنادورزی علیه ملت این کشور دست بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، عفیف النابلسی تاکید کرد: ملت بحرین به سبب استبداد و بی توجهی به خواسته های مردمی از رنج و محنتهای فراوانی رنج می برد.

وی که در دیدار با یوسف ربیع رئیس انجمن حقوق بشر و باقر درویش از فعالان بحرینی سخن می گفت افزود: رژیم بحرین به جای لجاجت و عنادورزی بهتر است که دست به اصلاحاتی در زمینه قانون اساسی و سیاسی بزند.ما بارها به این رژیم توصیه کرده ایم که در قبال موضوعات سیاسی نرمش به خرج دهد.

نابلسی تاکید کرد: اگر رژیم سریعا دیدگاههای خود را در قبال مردم تغییر ندهد مشمول تغییرات منطقه ای خواهد شد.