دولت یونان رای اعتماد گرفت

آمریکا اروپا

دولت یونان با حداکثر آرا از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی نوین با 155 رای موافق، 131 رای مخالف و 4 رای ممتنع توانست از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد.

پیشتر دولت راستگرای دمکراسی نوین برگزاری نشست سه روزه پارلمان برای رای اعتماد به دولت را خواستار شده بود.

تمام نمایندگان احزاب سیاسی به استثنای نمایندگان پارلمان دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی نوین، یعنی حزب دمکراسی نوین و حزب سوسیالیست پاسوک، به کابینه دولت رای منفی دادند.