| 212515

مذاكره مقام‌های هنگ‌كنگ با معترضان تا زمان نامعلومی به تعویق افتاد

سیاسی

معاون فرماندار هنگ‌کنگ در مصاحبه‌ای گفت که مقام‌های این کشور تا زمان نامعلومی مذاکره با نمایندگان دانشجویان را به تعویق انداختند زیرا ادامه قانون‌شکنی و عملکرد نامناسب دانشجویان باعث دلسردی و ناامیدی مسئولان شده است.

مقام‌های هنگ‌کنگ مذاکره با نمایندگان دانشجویان معترض را تا زمان نامعلومی به تعویق انداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرسنا لاتینا، «کری لم» معاون فرماندار هنگ‌کنگ در مصاحبه‌ای گفت که مقام‌های این کشور تا زمان نامعلومی مذاکره با نمایندگان دانشجویان را به تعویق انداختند زیرا ادامه قانون‌شکنی و عملکرد نامناسب دانشجویان باعث دلسردی و ناامیدی مسئولان شده است.

نمایندگان دانشجویان معترض هوادار دموکراسی قرار بود با مقام‌های هنگ‌کنگ دیدار کرده و درباره مطالبات خود مذاکره کنند اما مقام‌های هنگ‌کنگ به دلیل بی‌اعتنایی دانشجویان به شروط انجام این مذاکره، آن را لغو کردند.

کد N536051