ادامه اعتراضات در میسوری در اعتراض به کشته شدن یک جوان سیاه پوست دیگر

آمریکا اروپا

در پی کشته شدن یک جوان سیاه‌ پوست دیگر، معترضان با به آتش کشیدن پرچم آمریکا در ایالت میسوری همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال از آتش زدن پرچم آمریکا در ایالت میسوری در پی کشته شدن یک جوان سیاه‌ پوست دیگر خبر داد.

بر این اساس "وندریک مایرس" جوان 18 ساله سیاه پوست آمریکا چهارشنبه شب گذشته توسط افسر اعمال قانون با 17 گلوله کشته شد که این اقدام موجی از اعتراضات را در منطقه سنت لوئیس به همراه داشت.

پلیس آمریکا برای سرکوب تظاهرات بزرگراه منتهی به منطقه سنت‌ لوئیس را مسدود کرد و با اسپری فلفل به جان مردم افتاد که همین موضوع باعث شد تا معترضان شعار دهند  "آیا این یعنی دموکراسی؟".

همچنین قرار است که اوایل هفته جاری به مدت چهار روز اعتراضات در میسوری ادامه داشته باشد و مردم با روشن کردن شمع از ساعت 8 شب تا یک بامداد به یاد نوجوان کشته شده آمریکایی به خیابانهای این شهر بروند.