آقاتهرانی در گفتگو با مهر:

همایش وحدت اصولگرایی مقدمه رسیدن به وحدت بین طیف های اصولگراست

مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: همایش وحدت اصولگرایان علاوه براینکه برای رسیدن به وحدت برگزار می شود بلکه خود مقدمه ای برای جلسات بعدی بین طیف های مختلف اصولگرا خواهد بود.

مرتضی آقاتهرانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری همایش وحدت اصولگرایی گفت: پیش بینی می کنیم همه گروه ها و طیف های اصولگرایی در این نشست که روز شنبه در لانه جاسوسی برگزار می شود کنار هم جمع شده و حضور داشته باشند.

وی افزود: تردیدی نیست که این همایش نتایج خوبی در شکل گیری وحدت اصولگرایان خواهد داشت.

آقاتهرانی ادامه داد: اینکه همه ما بزرگان را قبول داریم و حرمت آنها را نگه می داریم باعث می شود که موجب وحدت فکری بین طیف های مختلف اصولگرایی شده و اگر اختلاف سلایقی هم وجود داشته باشد آرام آرام رفع می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: این جلسه علاوه براینکه برای رسیدن به وحدت اصولگرایان برگزار می شود بلکه خود مقدمه ای برای جلسات بعدی بین طیف های مختلف اصولگرا خواهد بود.