• ۵۶بازدید
گزارش مهر/

بازی دو سویه ترکیه با داعش/معامله آمریکا و ترکیه بر سر کوبانی

وبگردی